कार्य क्षेत्र

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र भित्रका वन स्रोत  व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु ।

  • जिल्ला वन कार्यालय १५
  • जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय ८
  • जिल्ला वनस्पति कार्यालय ३
  • बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज
  • बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज
  • रारा राष्ट्रिय निकुन्ज
  • शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज
  • कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र
  • टि.सि.एन. नेपालगंज 


सूचना तथा परिपत्र


हेल्लो क्षेत्रीय वन सुर्खेत

Get connected